Available courses

Předmět seznamuje se základy termomechaniky. Jsou pojednány základní zákony termodynamiky, oběhy tepelných strojů, dynamika par a plynů a sdílení tepla.
Předmět seznamuje se základy termomechaniky. Jsou pojednány základní zákony termodynamiky, oběhy tepelných strojů, dynamika par a plynů a sdílení tepla.
V kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti techniky prostředí. Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Cílem je seznámit posluchače se základními principy ochrany pracovního a životního prostředí a vytváření vhodných podmínek pro život člověka. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
V kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti techniky prostředí. Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Cílem je seznámit posluchače se základními principy ochrany pracovního a životního prostředí a vytváření vhodných podmínek pro život člověka. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
Studenti se seznámí se zdroji energií z tradičních i netradičních zdrojů v rozsahu základních vědomostí o způsobu technického řešení jednotlivých zařízení, principech jejich fungování a současných i potenciálních možností získání energie.
Studenti se seznámí se zdroji energií z tradičních i netradičních zdrojů v rozsahu základních vědomostí o způsobu technického řešení jednotlivých zařízení, principech jejich fungování a současných i potenciálních možností získání energie.
Studenti jsou seznámeni se základním principy tepelných výpočtů, prohloubí si znalosti z tepelných procesů.
Cílem předmětu je seznámení studujících se základy cizího jazyka, s jeho strukturou, psanou i fonetickou podobou a osvojení základních konverzačních témat.
Cílem předmětu je seznámení studujících se základy cizího jazyka, s jeho strukturou, psanou i fonetickou podobou a osvojení základních konverzačních témat.
Předmět seznamuje se základy termomechaniky. Jsou pojednány základní zákony termodynamiky, oběhy tepelných strojů, dynamika par a plynů a sdílení tepla.
V kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti techniky prostředí. Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Cílem je seznámit posluchače se základními principy ochrany pracovního a životního prostředí a vytváření vhodných podmínek pro život člověka. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
V kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti techniky prostředí. Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Cílem je seznámit posluchače se základními principy ochrany pracovního a životního prostředí a vytváření vhodných podmínek pro život člověka. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
Studenti se seznámí s výměníky tepla - zařízeními sloužícími ke zprostředkování přenosu tepla mezi dvěma, popř. i více látkami (tekutinami, tuhými látkami). Mezi taková patří i zařízení, která za výměníky považována nejsou jako např. palivové pece, destilační kolony, reaktory, apod. Jejich použití je velmi široké a znalosti se mohou uplatnit všude, kde jde o využití tepla, či odpadní, procesní, výtopné požadavky, apod.
Studenti se seznámí s výměníky tepla - zařízeními sloužícími ke zprostředkování přenosu tepla mezi dvěma, popř. i více látkami (tekutinami, tuhými látkami). Mezi taková patří i zařízení, která za výměníky považována nejsou jako např. palivové pece, destilační kolony, reaktory, apod. Jejich použití je velmi široké a znalosti se mohou uplatnit všude, kde jde o využití tepla, či odpadní, procesní, výtopné požadavky, apod.
Předmět seznamuje se základy termomechaniky. Jsou pojednány základní zákony termodynamiky, oběhy tepelných strojů, dynamika par a plynů a sdílení tepla.
Základní výklad problematiky teorie a stavby osobních a užitkových vozidel. Aplikace a rozšíření poznatků získaných předchozím studiem.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy strojů na stlačování plynů a jejich rozvod, chlazení a vzduchotechniku.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy strojů na stlačování plynů a jejich rozvod, chlazení a vzduchotechniku.
Základní výklad problematiky teorie a stavby osobních a užitkových vozidel. Aplikace a rozšíření poznatků získaných předchozím studiem.
Předmět seznamuje posluchače se základními způsoby měření neelektrických veličin ve výrobě a s příslušným přístrojovým vybavením pro tato měření. Cílem je naučit posluchače správně volit a používat měřící přístroje, jakož i výsledky měření vyhodnocovat.
Cílem předmětu je seznámení studujících se základy německého jazyka, s jeho strukturou, psanou i fonetickou podobou a osvojení základních konverzačních témat.
Předmět seznamuje posluchače se základními způsoby měření neelektrických veličin ve výrobě a s příslušným přístrojovým vybavením pro tato měření. Cílem je naučit posluchače správně volit a používat měřící přístroje, jakož i výsledky měření vyhodnocovat.
Předmět seznamuje se základními metodami hodnocení bezpečnosti práce, předpisy platnými v oblasti bezpečnosti práce strojních systémů. Seznamuje posluchače se základními metodami hodnocení bezpečnosti práce a strojních systémů.
Předmět seznamuje se základními metodami hodnocení bezpečnosti práce, předpisy platnými v oblasti bezpečnosti práce strojních systémů. Seznamuje posluchače se základními metodami hodnocení bezpečnosti práce a strojních systémů.
Cílem předmětu je seznámení studujících se základy německého jazyka, s jeho strukturou, psanou i fonetickou podobou a osvojení základních konverzačních témat.
Studenti se seznámí se zdroji energií z tradičních i netradičních zdrojů v rozsahu základních vědomostí o způsobu technického řešení jednotlivých zařízení, principech jejich fungování a současných i potenciálních možností získání energie.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy funkce spalovacích motorů, konstrukcí základních částí, skupin a agregátů. Souvislost mezi požadavky na spalovací motor a vlastnostmi motorů ve vztahu k ekonomice provozu a ochraně životního prostředí.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy funkce spalovacích motorů, konstrukcí základních částí, skupin a agregátů. Souvislost mezi požadavky na spalovací motor a vlastnostmi motorů ve vztahu k ekonomice provozu a ochraně životního prostředí.
Studenti jsou seznámeni se základním principy tepelných výpočtů, prohloubí si znalosti z tepelných procesů.
Předmět seznamuje se základy termomechaniky. Jsou pojednány základní zákony termodynamiky, oběhy tepelných strojů, dynamika par a plynů a sdílení tepla.
Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
Studenti se seznámí s výměníky tepla - zařízeními sloužícími ke zprostředkování přenosu tepla mezi dvěma, popř. i více látkami (tekutinami, tuhými látkami). Mezi taková patří i zařízení, která za výměníky považována nejsou jako např. palivové pece, destilační kolony, reaktory, apod. Jejich použití je velmi široké a znalosti se mohou uplatnit všude, kde jde o využití tepla, či odpadní, procesní, výtopné požadavky, apod.
Studenti se seznámí s výměníky tepla - zařízeními sloužícími ke zprostředkování přenosu tepla mezi dvěma, popř. i více látkami (tekutinami, tuhými látkami). Mezi taková patří i zařízení, která za výměníky považována nejsou jako např. palivové pece, destilační kolony, reaktory, apod. Jejich použití je velmi široké a znalosti se mohou uplatnit všude, kde jde o využití tepla, či odpadní, procesní, výtopné požadavky, apod.
Studenti se seznámí se zdroji energií z tradičních i netradičních zdrojů v rozsahu základních vědomostí o způsobu technického řešení jednotlivých zařízení, principech jejich fungování a současných i potenciálních možností získání energie.
Cílem předmětu je seznámení studujících se základy cizího jazyka, s jeho strukturou, psanou i fonetickou podobou a osvojení základních konverzačních témat.
Cílem předmětu je seznámení studujících se základy cizího jazyka, s jeho strukturou, psanou i fonetickou podobou a osvojení základních konverzačních témat.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy strojů na stlačování plynů a jejich rozvod, chlazení a vzduchotechniku.
Základní výklad problematiky teorie a stavby osobních a užitkových vozidel. Aplikace a rozšíření poznatků získaných předchozím studiem.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy strojů na stlačování plynů a jejich rozvod, chlazení a vzduchotechniku.
Základní výklad problematiky teorie a stavby osobních a užitkových vozidel. Aplikace a rozšíření poznatků získaných předchozím studiem.
Předmět seznamuje posluchače se základními způsoby měření neelektrických veličin ve výrobě a s příslušným přístrojovým vybavením pro tato měření. Cílem je naučit posluchače správně volit a používat měřící přístroje, jakož i výsledky měření vyhodnocovat.
Studenti se seznámí s výměníky tepla - zařízeními sloužícími ke zprostředkování přenosu tepla mezi dvěma, popř. i více látkami (tekutinami, tuhými látkami). Mezi taková patří i zařízení, která za výměníky považována nejsou jako např. palivové pece, destilační kolony, reaktory, apod. Jejich použití je velmi široké a znalosti se mohou uplatnit všude, kde jde o využití tepla, či odpadní, procesní, výtopné požadavky, apod.
V kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti techniky prostředí. Posluchači se seznámí se způsoby ochrany životního a pracovního prostředí v podnicích, způsoby vytváření vhodného pracovního a obytného prostředí z hlediska vytápění, klimatizace a hluku a osvětlení. Získají přehled o vlivu základních lidských činností na životní prostředí i technických a právních aspektech ochrany životního prostředí. Cílem je seznámit posluchače se základními principy ochrany pracovního a životního prostředí a vytváření vhodných podmínek pro život člověka. Seznámí se i s problematikou řízení péče o životní a pracovní prostředí na úrovni podniku.
Předmět seznamuje se základy termomechaniky. Jsou pojednány základní zákony termodynamiky, oběhy tepelných strojů, dynamika par a plynů a sdílení tepla.
Studenti se seznámí se zdroji energií z tradičních i netradičních zdrojů v rozsahu základních vědomostí o způsobu technického řešení jednotlivých zařízení, principech jejich fungování a současných i potenciálních možností získání energie.